De Slag om Grolle 2.jpg

De Slag Om Grolle

De Slag om Grolle 5.jpg

Code: LMBT - 125
Size: 1/10
Material: Resin
Sculptor:A. Bodunov
Painter: 

De Slag om Grolle 4.jpg
De Slag om Grolle 3.jpg
De Slag om Grolle 6.jpg